VI BYGGER FLEST BÅTMODELLER I SVERIGE

Levin Design är ett utvecklingsbolag som huvudsaklingen erbjuder tjänster inom båtdesign, båtkonstruktion och modellfräsning. Vi hjälper våra kunder att förverkliga nybåtsprojekt eller att uppdatera redan befintliga båtmodeller.

Levin Design Båtdesign Båtkonstruktion Pluggfräsning 1:1
BÅTDESIGN
BÅTKONSTRUKTION
PLUGGFRÄSNING 1:1


Vår affärsidé är att erbjuda ett komplett utvecklingskunnande i båtprojekt och projekt inom närliggande områden utan att själva vara producenter. Under ett och samma tak skapar vi allt från design och funktionslösningar via ytmodellering & konstruktion till 1:1 pluggar och designmodeller via vår modellfräsning. Genom att samla all utveckling under ett tak skapar vi en bra sammanhållande struktur i vår jobb samtidigt som vi kan vara flexibla inom projektet. Arbetet blir effektivt, vi får arbetsro och kunden sparar pengar.

Som kund väljer ni omfattning - hjälp med hela kedjan eller endast något av våra kunskapsområden. Utöver våra egna kunskaper har vi dessutom ett brett nätverk som exempelvis namnkunniga båtkonstruktörer, materialleverantörer, båtvarv mm.

Levin Design tror på det prestiglösa arbetet! Kundens mål står alltid i centrum och vårt mål är att lotsa projekten fram till ett slutresultat som överstiger kundens förväntningar när det är dags för sjösättning.

KOMPLETTERANDE VERKSAMHET

Levin Design utför naturligtvis
uppdrag i andra områden än båt.
Allt från större industri-produkter
till mindre konsumtionsvaror.
Se referensprojekt under rubriken
'Exempel på jobb'.