DESIGN - BÅTDESIGN

Design, industridesign, produktdesign, båtdesign, formgivning, styling etc - kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att på ett ordnat sätt lyfta fram viktiga egenskaper hos produkten och med rätt dos applicera dem till välbalanserat slutresultat. De huvudsaklig parametrarna man arbetar med är estetik (färg och form), funktionalitet och produktionsmetoder.

Vi erbjuder industridesign där vi i nära samarbete med kunden utformar produkten. Antingen så utvecklar vi nya designförslag utifrån projektets kravspecifikation eller så jobbar vi utifrån en befintlig grundform/idé som kunden har.

Vi utför designarbetet i 3d-miljö och hamnar på så sätt snabbt nära verkligheten och kan testa våra idéer mot exempelvis givna konstruktionsbegränsningar. Detta arbetsätt begränsar inte kreativiteten utan visar var frihetsgraderna finns och skapar möjligheter. Om man exempelvis redan i designfasen i ett båtprojekt ges möjlighet att i 3d-cad testa placering av vitala detaljer i båtkonceptet skapas positiva frihetsgrader i båtdesignarbetet och för projektet i sin helhet.

KONCEPTUELL DESIGN

Konceptuell Design

En mer visionär tjänst vi erbjuder är konceptuell design som används då man vill testa en ny idé, form, teknik etc. på omgivningen utan att binda upp sig i stora investeringar. Vi skaparen en fiktiv produkt - ett designkoncept - som man visar och testar av på marknaden. Med konceptuell design genereras god PR och skapas försprång mot konkurenter utan att låsa sig i dyra verktyg, patent etc.

VISUALISERING

Visualisering

Genom vårt arbete med 3D-modeller kan vi erbjuda visualisering av era produkter. Allt från rena och tydliga vybilder för ex. handböcker till stämningsbilder med produkten i dess tänkta miljö. Vi gör även illustrativa filmsekvenser till exempelvis nylansering av produkt.

VARFÖR INDUSTRIDESIGN?

  • En snygg produkt som praktiskt inte fungerar vill ingen längre använda.
  • En praktisk produkt som upplevs som krånglig eller ful är svår att sälja.
  • En snygg och funktionell produkt som kräver avancerad tillverkning blir dyr att köpa för slutkunden.

Med väl genomförd industridesign samordnas ett projekts viktiga egenskaper till en attraktiv, lättanvänd och produktionsvänlig produktlösning till rätt pris.
Använd industridesign tidigt i projekten och för att snabbarehitta rätt balans i din produkt eller ditt båtprojekt.slutresultatet.