Om Levin Design...

Levin Design AB grundades 2001 av Lars Levin som med rötter i bilbranschen blir cadpionjär i svensk båtbransch. Idag består Levin Design av 5 personer och är en etablerade leverantör inom svensk båtutveckling. 2009 kompletteradesterades utbudet med design genom rekrytering av industridesigner Urban Södling. 2010 startar även verksamheten modellfräsningen vilket gör oss till ett litet men komplett designhus.

LD Vision Att med egen kompetens och tillsammans med utvalda partners vara ett kreativt och erkänt duktigt Nordiskt Designhus i båtbranschen.

LD Mision Vi skall förverkliga och sjösätta våra kunders drömmar.

LD Affärsidé Levin Design är ett kundnära utvecklingsbolag som erbjuder
tjänster inom design, konstruktion och modelltillverkning.

Vårt primära arbetsområde är Nordisk båtindustri men vi verkar även
inom branscher som har synergier med våra kompetenser eller där
vi vill utvecklas.

Vi är ett kompetent, litet och personligt företag och skall uppfattas
som ett effektivt och informellt alternativ till marknadens
gigantiska konsultkoncerner.

ATTITYD

  • Vi vill uppfattas som få, små och snälla.
  • Vi skall vara lätta att kontakta och det skall vara lätt att få hjälp.
  • Vi tror på det prestigelösa samarbetet utan att vara menlösa - allt för ett bra slutresultat.
  • Vi trivs på jobbet
Happy kids!