KONSTRUKTION / BÅTKONSTRUKTION / YTMODELLERING

Vi erbjuder ytmodellering och konstruktioner till industri-, produkt- eller båtprojekt. Antingen som huvudleverantör i projekt eller som underleverantör till producenter med egna konstruktionsavdelningar.

Utifrån kundens idéer, båtkonstruktörens ritningar eller designerns visioner tar vi fram vi en designmodell i 3d-cad. Därifrån förfinar vi skrovens utsida genom ytmodellering för bästa produktprestanda och produktionsvänlighet. Övrig båtkonstruktion som hålfasthetsberäkningar, funktionslayoter och detaljkonstruktioner tas omhand och förs över i en och samma sammanställningsmodell. På så vi erhålls total kontroll i datormiljö innan de verkliga detaljerna tas fram.

Båtkonstruktion

PRODUKTIONSANPASSNING

Med mångårig erfarenhet av båtkonstruktion och goda kontakter med duktiga kollegor i branschen så kommer ert projekt tas väl omhand.

Se våra våra båtprojket och andra konstruktionslösningar under fliken
Portfolio.

VARFÖR 3D-CAD?

Det fina med båtbranschen är att den behållit mycket av sitt hantverk trots nya material och maskinella tillverkningsmetoder. Med 3D-cad byggs båtmodellen digitalt i dator först för att sedan byggas på riktigt. Problemområden blir synliga och eventuella fel kan upptänkas och justeras innan 1:a båtmodellen byggs.

I en modern båtkonstruktion är ett 3D-underlag båtprojektets bästa vän:

 • Optimerad layout och packning
 • Fel och konflikter blir tidigt uppmärksammade i projekt
 • Alltid bra passningar och formmöten
 • Nya detaljer är lätt att passa in i befintlig båtmodell
 • Kundanpassningar till seriekvalité
 • Back-up vid verktygsreparation eller brand
 • Jämn produktkvalité
VÅRA VERKTYG

Våra kunder och leverantörer har alla olika önskemål om vilka mjukvaror som skall användas. Vi har därför lärt oss att hantera många olika program och format för att kunna skicka och ta emot data.

Till våra projekt har vi specialicerat oss i följade mjukvaror:

 • Adobe CS - design och visualisering
 • Alias Wavefront - design
 • Rhino - ytmodellerinhg
 • Solid Works - konstruktion
 • Catia V5 -konstruktion och fräsberedning