2012-06-14

Kungliga Konsthögskolan

Levin Design har ingått ett samarbete med Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Vi kommer att stötta KKH med att fräsa objekt i storformat, framställa gjutformar etc samt med vårt kunnade inom området. Syftet är att överföra våra industriella tekniker och processer inom fri form till konstnärlig kreativitet. Våra tekniker möjliggör exempelvis stor frihet att skala upp objekt och omvandla små geometrier till stora volymer. Som ett första projekt har vi hjälpt konstnären Lena Flodman med verket Båtmonstret. Mer om det framöver.

Besök: http://kkh.se/index.php/sv/verkstaeder/skulptur/fff-rapid-prototyping/1558