MODELLFRÄSNING / BÅTPLUGGAR

Direkt från 3D-underlag modellfräser allt från små designmodeller till större båtpluggar.

Frästa modeller kan användas i olika sammanhang och sätter därför olika krav på noggrannhet, materialstyrka etc. Nedan beskriver vi kort olika alternativ:
 • Snabba designmodeller - lämnar snabbt en uppfattning om ett designsförslags verkliga proportioner. Gör exempelvis en enkel skalmodell för att sälja in ett nytt båtkoncept, upplev hur en fjärrkontroll känns i handen eller hur en vattenkran ser ut i ett kök. Snabba designmodeller behöver inte vara så exakta och kan därför göras i enklare material med snabbare frästider. En billigare modell alltså.
 • Mock-Up - för att testa ett båtprojekts hyttlayout, en instrumentpanels ergonomi mm. bygger man en Mock-Up. Det kan vara bas av skivmaterial med detaljer i fräst frigolit. Enkelt, snabbt, grovt men viktigt!
 • Verifieringsmodeller - mer exakta modeller innan man tar beslut för investering i verktyg och annan produktion. Dessa modeller kan lackas och förses med grafik så de efterliknar den slutgiltliga produkten.
 • Verktyg - positiva verktyg vör varmformning eller negativa formar för laminering. Även enklare aluminiumverktyg.
 • Båtpluggar - vi fräser fram skrov, däck, konsoler etc. från vilka man sedan gör avgjut till verktyg.
 • One-off - för att testa ett båtkoncept kan en prototyp fräsas direkt i fullskala som sedan lamineras. Även figurer till filmindustri, skumkärnor till byggelement etc. kan fräsas fram i enstycks eller mindre serier.

Våra toleranser är avvägda mot det resultat som erfordras men inte mer. Därför kan vi erbjuda snabbt resultat och till rimliga priser. Jämför oss gärna.

VARFÖR FRÄST BÅTPLUGG

Med en fräst båtplugg erhålls följande fördelar:
 • symmetri och måttriktighet
 • 100% passform mot andra detaljer
 • möjlighet till kontrollerade ändringar
 • nya verktyg då gamla slitits ut
 • total back-up vid ev. brand / olycka
 • kortare ledtider
VÅRA MODELLFRÄSMASKINER

Symmetri och måttriktighet.
 • HUMMERN - vår stora maskin mäter hela 10 X 4 X 2,5 meter! Fräser skummaterial och epoxipasta.
 • KRABBAN - mellanmaskinen tar detaljer om 500 x 250 x 250 mm. Fräser modellmaterial och aluminium.
 • RÄKAN - liten fräs för små designmodeller om 180 x 150 x 100 mm.