ALLT UNDER ETT TAK

Vi har mångårig erfarenhet av medverkan i olika utvecklingsprojekt - både i båtutvecklingsprojekt som inom andra verksamhetsområden. Genom att ständigt utsätta oss för nya problem skapar vi en bred erfarenhetsbas att återkoppla i våra resp. projekt.

Levin Design erbjuder en samlad utvecklinghjälp från design via konstruktion till prototyperoch pluggar i våra modellfräs. All verksamhet är samlad under ett tak vilket gör projekten effektivare och tar bort risken för misstag i informationsöverföringen. Dessutom blir kostnaden för ert projekt lägre och genomförandet snabbare än om många företag delar på arbetet.

Klicka och läs mer om resp. område i vår PROCESSMOLEKYL nedan:

Planets FÄRG & TEXTIL BÅTKONSTRUKTÖRER MATERIALEXPERT DESIGN YTMODELLER / KONSTRUKTION LEVIN DESIGN MODELLFRÄSNING KUND KUND / PARTNER UNDERLEVERANTÖR ISO-CERTIFIERING RESULTAT
KRAVSPECIFIKATION = LYCKLIGT LAGARBETE

Alla inblandade i ett utvecklingsprojekt bör ha samma information - annars riskerar de inblandade att jobba åt olika håll och med olika fokus vilket bidrar till ett sämre slutresultat.

En väl utformad kavspecifikation samordnar ett projekts olika kunskapsområden att jobba mot samma mål. Det sparar tid, håller nere kostnader samt inte minst säkrar ett bra slutresultat.

Vår erfarenhet har lärt oss att om en tydlig kravspecifikation inte finns från början så ökar risken för misstag, "tråkiga kompromisser" och överskridna budgetar i projekten.

Vi hjälper gärna till att utforma en kravspec.

SEKRETESS

Levin Design hanterar våra kunders material med vattentäta skott i säkra lokaler med trådbunden kommunikation och trippla backuper. För att du som produktutvecklare eller båtkonstruktör skall känna trygghet inför ett nytt projekt har vi förberett ett sekreteassavtal. Skriv ut eller ladda hem och ta med på första mötet med oss.